СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть
Вернуться   СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть > Обратная связь, новости, СМИ > Нарушения безопасности на сети дорог > Нарушения безопасности на УЗ

Ответ   m.scbist.com - мобильная версия сайта  
 
В мои закладки Подписка на тему по электронной почте Отправить другу по электронной почте Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.12.2019, 10:31   #1 (ссылка)
Crow indian
 
Аватар для Admin


Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 40
Сообщений: 26,669
Поблагодарил: 393 раз(а)
Поблагодарили 5663 раз(а)
Фотоальбомы: 2569
Записей в дневнике: 424
Репутация: 126067
По умолчанию

Сход вагона на перегоне Попільня-Кожанка УЗ 2 августа 2019 г.


Сход вагона на перегоне Попільня-Кожанка УЗ 2 августа 2019 г.


02.08.2019 о 18 год 51 хв на 945 км парної колії перегону Попільня-Кожанка регіональної філії «Південно-Західна залізниця» у поїзді № 3006, ВЛ80т, ТЧ-3 Козятин, 54 вагони, 216 осей, 1132 т, сталося сходження з рейок хвостового порожнього вагона-платформи № 44913028 другим візком за напрямком руху поїзда.
Сходження відбулося шляхом перекочування гребня лівого колеса третьої колісної пари зазначеного вагона через головку рейки з наступним сходженням її з рейок. В результаті цього через 20 м сталося сходження з рейок другої колісної пари цього візка. Поїзд рухався прямою ділянкою безстикової колії зі швидкістю руху 70 км/год на спуску 6,1 тисячних. Ширина колії перед місцем сходження становить 1520-1525 мм.
Розслідуванням встановлено, що основною причиною допущеної аварії (сходження другого візка вагона №44913028) внаслідок вкочування гребня лівого колеса третьої колісної пари на головку рейки з наступним її сходженням та аналогічним сходженням четвертої колісної пари є наступне: все навантаження кузова вагона на візок передавалось на бурт підп’ятника через невідповідності різниці між глибиною підп’ятника і висотою циліндричної частини п’ятника до 3 мм внаслідок невкладання в підп’ятник металевої прокладки. Крім того, сходженню другого візка з рейок сприяли й інші фактори, а саме: наявність на момент випуску з деповського ремонту у візку комплектів пружин з понаднормативною різницею по висоті від 8 до 10 мм при нормі не більше 4 мм, фрикційних клинів із зносом похилої поверхні більше 3 мм, а також встановлення під клини не найвищих комплектів пружин, що призводило до недостатнього погашення вертикальних коливань вагона на фоні фактичного стану колії. Сумарний зазор у ковзунах другого візка становив 8 мм при нормі 10-16 мм. Також при ремонті вагона не забезпечено вільного переміщення автозчепу №105994 у початкове положення після переміщення його у крайнє праве положення під час подальшої експлуатації. На момент випуску вагона з планового ремонту фактична маса тари була менше встановленого діапазону для такого нового вагона згідно з Довідником «Модели грузовых вагонов» СЖА 2004 18 (далі – СМГР).
Все це стало можливим внаслідок невиконання працівниками ремонтного вагонного депо Здолбунів регіональної філії «Львівська залізниця» вимог пунктів 9.1, 9,4 ПТЕ, пунктів 10.3.9, 11.2, 12.1, 12.2, Інструкції ЦВ-0015, пунктів 5.2.6.2, 11.9.3 Настанови ЦВ-0142, пункт 2.8.6 Інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 та пункту 6 розпорядження від 19.07.2017 № Ц-4-25/1724-17.
Слід зазначити, що аналогічні випадки сходжень порожніх вагонів, у тому числі з фактичною масою тари менше встановленого діапазону для нових вагонів згідно з СМГР, мали місце у 2018 році на перегоні Попільня-Брівки регіональної філії «Південно-Західна залізниця» у вантажних поїздах, які рухались із швидкістю більше 60 км/год.
З метою запобігання аналогічних випадків у подальшому

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1 Н регіональних філій, ЦВ, ЦД, ЦМ, ЦІТ, ГІОЦ
1.1 Заборонити експлуатацію зі швидкістю більше 60 км/год в порожньому стані вагонів-платформ моделей 13-4012, 13-4012М, 13-401-17, тара яких менша за мінімальну масу тари вагона згідно з СМГР.
1.2 У місячний строк організувати роботу щодо забезпечення постійного зважування на тензометричних вагонних вагах всіх порожніх вагонів під час їх руху залізницями України та фіксування результатів зважувань у створеній електронній базі даних з постійним оновленням результатів.
1.3 Щодобово аналізувати інформацію зазначеної електронної бази даних. У випадку виявлення порожніх вагонів-платформ моделі 13-4012, 13-4012М, 13-401-17, тара яких менша за мінімальну масу тари вагона відповідної моделі згідно з СМГР, для подальшого слідування вжити заходів щодо забезпечення видачі машиністам таких поїздів попередження про обмеження швидкості руху не більше 60 км/год.
1.4 При формуванні поїздів та складанні натурних листів забезпечити внесення до натурного листа інформації щодо наявності у складі вагонів-платформ моделі 13-4012, 13-4012М, 13-401-17 з тарою, меншою за мінімальну масу тари вагона відповідної моделі.
1.5 При постановці у склад поїздів вагонів-платформ моделі 13-4012, 13-4012М, 13-401-17, тара яких менша, ніж зазначена у вказівці від 27.08.2018 №ЦЦО-16/273, вжити заходів щодо забезпечення видачі машиністам таких поїздів та оглядачам вагонів, які виконують їх технічне обслуговування або випробування автогальм, попередження про заборону курсування таких вагонів робочим парком в порожньому стані.
2 ЦВ, В, ВЧД, ВРЗ, РВК:
2.1 Забезпечити якісний ремонт вантажних вагонів та недопущення зменшення їх фактичної тари менше встановленого показника мінімальної допустимої маси тари вагона в експлуатації відповідної моделі згідно з СМГР (до встановлення такого показника у СМГР - менше окремо встановленого показника відповідно до вказівки від 27.08.2018 №ЦЦО-16/273).
2.2 У разі, якщо маса тари при випуску вагона з ремонту менше встановленого показника мінімальної допустимої маси тари вагона в експлуатації відповідної моделі згідно з СМГР або окремо встановленого такого показника відповідно до вказівки від 27.08.2018 №ЦЦО-16/273 (до внесення відповідних змін до СМГР), вживати заходів щодо визначення причин наявних відмінностей та приводити конструкцію вагона у відповідність з конструкторською та нормативною документацією.
2.3 При виявленні вагонів робочого парку в порожньому стані з масою тари, яка менше встановленого показника мінімальної допустимої маси тари вагона в експлуатації відповідної моделі згідно з СМГР або окремо встановленого такого показника відповідно до вказівки від 27.08.2018 №ЦЦО-16/273 (до внесення відповідних змін до СМГР), переводити такі вагони до неробочого парку та вживати заходів щодо визначення причин наявних відмінностей та приводити конструкцію вагона у відповідність з конструкторською та нормативною документацією. При необхідності їх передислокації до місця ремонту відправку проводити після їх обстеження та визначення умов відправки (зменшення швидкості та слідування окремим локомотивом із супроводженням представника вагонного господарства в задній кабіні локомотиву) та видання відповідних наказів (в межах однієї залізниці – за підписами Д та В, за межи залізниці – за підписами ЦД та ЦВ).
3 ЦВ надати до ЦІТ та ГІОЦ УЗ визначені відповідним чином значення мінімальної експлуатаційної маси тари вагона по кожній моделі з метою їх застосування для контролю до моменту встановлення такого показника мінімальної допустимої маси тари вагона в експлуатації по кожній моделі у СМГР.
4 ЦІТ, ГІОЦ, ПКТБ ІТ розробити інформаційну систему (програмне забезпечення) щодо:
4.1 Контролю фактичної маси тари при проходженні тензометричних ваг порожніми вагонами у складі поїздів.
4.2 Бази даних щодо мінімальної маси тари вагона в експлуатації по кожній моделі.
4.3 Порівняння фактичних даних маси тари вагона з мінімальною масою тари згідно з СМГР (до встановлення у СМГР показника мінімально допустимої маси тари вагона в експлуатації) та мінімально допустимою масою тари вагона в експлуатації з послідуючим створенням інформаційного повідомлення у натурному листі поїзда щодо обмеження швидкості 60 км/год або заборони курсування при наявності в ньому відповідних вагонів.
5 Відповідальним за виконанням визначити ЦВ.Директор операційний
АТ «Укрзалізниця» В.В. Єрьомін
ЦРБ, Зельський 50240

Admin добавил 28.12.2019 в 11:31
02.08.2019 в 18 ч 51 мин на 945 км парного пути перегона пепельно-Кожанка регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» в поезде № 3006, ВЛ80т, ТВ-3 Казатин, 54 вагона, 216 осей, 1132 т, произошел сход с рельсов хвостового пустого вагона-платформы № 44913028 вторым тележкой по направлению движения поезда.
Восхождение состоялось путем перекатывания гребня левого колеса третьей колесной пары указанного вагона через головку рельса с последующим восхождением ее с рельсов. В результате этого через 20 м произошел сход с рельсов второй колесной пары этого тележки. Поезд двигался прямой участком бесстыкового пути со скоростью движения 70 км / ч на спуске 6,1 тысячных. Ширина колеи перед местом схождения составляет 1520-1525 мм.
Расследованием установлено, что основной причиной допущенной аварии (восхождение второй тележки вагона №44913028) вследствие вкатывания гребня левого колеса третьей колесной пары на головку рельса с последующим восхождением и аналогичным восхождением четвертой колесной пары следующее: вся нагрузка кузова вагона на тележку передавалось на бурт подп "памятника через несоответствия разницы между глубиной подпятника и высотой цилиндрической части пятник до 3 мм вследствие невкладання в подпятник металлической прокладки. Кроме того, восхождению второй тележки с рельсов способствовали и другие факторы, а именно: наличие на момент выпуска из деповского ремонта в коляске комплектов пружин с сверхнормативной разницей по высоте от 8 до 10 мм при норме не более 4 мм, фрикционных клиньев с износом наклонной поверхности более 3 мм, а также установки под клинья не самой комплектов пружин, приводило к недостаточному погашения вертикальных колебаний вагона на фоне фактического состояния пути. Суммарный зазор в скользунами второй тележки составлял 8 мм при норме 10-16 мм. Также при ремонте вагона не обеспечено свободного перемещения автосцепки №105994 в исходное положение после перемещения его в крайнее правое положение при дальнейшей эксплуатации. На момент выпуска вагона из планового ремонта фактическая масса тары была меньше установленного диапазона для такого нового вагона согласно Справочнику «Модели грузовых вагонов» СЖА 2004 18 (далее - СМГР).
Все это стало возможным вследствие невыполнения работниками ремонтного вагонного депо Здолбунов регионального филиала «Львовская железная дорога» требований пунктов 9.1, 9,4 ПТЭ, пунктов 10.3.9, 11.2, 12.1, 12.2, Инструкции ЦВ-0015, пунктов 5.2.6.2, 11.9.3 установки ЦВ-0142, пункт 2.8.6 Инструкции ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 и пунктом 6 распоряжение от 19.07.2017 № Ц-4-25 / 1724-17.
Следует отметить, что аналогичные случаи восхождений пустых вагонов, в том числе с фактической массой тары меньше установленного диапазона для новых вагонов согласно СМГР, имели место в 2018 году на перегоне Попольня-Бровки регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» в грузовых поездах, двигались со скоростью более 60 км / ч.
С целью предотвращения аналогичных случаев в дальнейшем

ОБЯЗЫВАЮ:

1 Н региональных филиалов, ГО, СД, ЦМ, ЦИТ, ГИВЦ
1.1 Запретить эксплуатацию со скоростью более 60 км / ч в пустом состоянии вагонов-платформ моделей 13-4012, 13-4012М, 13-401-17, тара которых меньше минимальной массу тары вагона согласно СМГР.
1.2 В месячный срок организовать работу по обеспечению постоянного взвешивания на тензометрических вагонных весах всех пустых вагонов во время их движения по железным дорогам Украины и фиксирования результатов взвешиваний в созданной электронной базе данных с постоянным обновлением результатов.
1.3 Ежесуточно анализировать информацию указанной электронной базы данных. В случае обнаружения пустых вагонов-платформ модели 13-4012, 13-4012М, 13-401-17, тара которых меньше минимальной массу тары вагона подходящей модели согласно СМГР, для дальнейшего следования принять меры по обеспечению выдачи машинистам таких поездов предупреждения об ограничении скорости движения не более 60 км / ч.
1.4 При формировании поездов и составлении натурных листов обеспечить внесение в натурного листа информации о наличии в составе вагонов-платформ модели 13-4012, 13-4012М, 13-401-17 с тарой, меньше минимальной массу тары вагона соответствующей модели.
1.5 При постановке в состав поездов вагонов-платформ модели 13-4012, 13-4012М, 13-401-17, тара которых меньше указанной в указании от 27.08.2018 №ЦЦО-16/273, принять меры по обеспечению выдачи машинистам таких поездов и обозревателям вагонов, выполняют их техническое обслуживание или опробование автотормозов, предупреждения о запрете курсирования таких вагонов рабочим парком в пустом состоянии.
2 ГО, В, ВЧД, ВРЗ, РВК:
2.1 Обеспечить качественный ремонт грузовых вагонов и недопущения уменьшения их фактической тары меньше установленного показателя минимальной допустимой массы тары вагона в эксплуатации соответствующей модели согласно СМГР (до установления такого показателя в СМГР - меньше отдельно установленного показателя в соответствии с указанием от 27.08.2018 №ЦЦО-16 / 273).
2.2 В случае, если масса тары при выпуске вагона из ремонта меньше установленного показателя минимальной допустимой массы тары вагона в эксплуатации соответствующей модели согласно СМГР или отдельно встановленог
__________________
Если не можете скачать файл... / Наше приложение ВКонтакте / Какими программами открывать скачанное? | Распоряжения 1

Последний раз редактировалось Admin; 28.12.2019 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Admin вне форума   Ответить с цитированием 12
Старый 28.12.2019, 10:32   #2 (ссылка)
Старший участник


Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 431
Поблагодарил: 82 раз(а)
Поблагодарили 95 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Репутация: 114
По умолчанию

YaPostovoy вне форума   Ответить с цитированием 0
Старый 28.12.2019, 10:48   #3 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для Василич


Регистрация: 18.06.2010
Адрес: Братск
Возраст: 63
Сообщений: 3,750
Поблагодарил: 2008 раз(а)
Поблагодарили 1683 раз(а)
Фотоальбомы: 395
Записей в дневнике: 4
По умолчанию

YaPostovoy, да ладно . Если уж по-польску мала-мала розумием, то уж тут на 99%. Пожалуй, что вклею в формуляр на языке оригинала. Спросют: "Есть последние случаи?" . Отвечу: "Авжеж!" - и предъявлю формуляр.
__________________
что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Последний раз редактировалось Василич; 28.12.2019 в 13:08.
Василич вне форума   Ответить с цитированием 0
Старый 28.12.2019, 12:59   #4 (ссылка)
Бюрократ


Регистрация: 22.04.2009
Адрес: Киев - мать городов русских
Возраст: 43
Сообщений: 68
Поблагодарил: 31 раз(а)
Поблагодарили 21 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Репутация: 31
Отправить сообщение для SCBist с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
YaPostovoy, да ладно . Если уж по-польску мала-мала розумием, то уж тут на 99%. Пожалуй, что вклею в формуляр на языке оригинала. Спросют: "Есть последние случаи?" . Отвечу: "А як жеАвжеж!" - и предъявлю формуляр.
SCBist вне форума   Ответить с цитированием 0
Старый 28.12.2019, 13:09   #5 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для Василич


Регистрация: 18.06.2010
Адрес: Братск
Возраст: 63
Сообщений: 3,750
Поблагодарил: 2008 раз(а)
Поблагодарили 1683 раз(а)
Фотоальбомы: 395
Записей в дневнике: 4
По умолчанию

SCBist, исправил.
__________________
что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Василич вне форума   Ответить с цитированием 0
Старый 29.12.2019, 01:00   #6 (ссылка)
Banned


Регистрация: 29.12.2019
Сообщений: 2
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Репутация: -12
По умолчаниюбабулер 88 добавил 29.12.2019 в 02:00
Цитата:
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
то уж тут на 99%. \
За лексичним запасом найближчою до української мови є білоруська — 84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 68%) і лише потім — російська 62%.

Якщо порівнювати фонетику й граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис iз білоруською, чеською, словацькою й польською мовами, а з російською — лише 11.

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3140/188/110150/

Комментарии к сообщению (репутация)
Василич, отрицательно: Брысь.
Хохол вонючий, скачи в Польшу толчки мыть !

Последний раз редактировалось бабулер 88; 29.12.2019 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
бабулер 88 вне форума   Ответить с цитированием 0
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сход вагона на ст. Мухтолово ГЖД 17 октября 2019 г. Admin Нарушения безопасности на сети дорог 0 04.12.2019 20:54
Сход вагона на ст. Титаровка СКЖД 10 ноября 2019 г. Admin Нарушения безопасности на сети дорог 0 02.12.2019 20:05
Сход вагона на перегоне Хилок - Жипхеген ЗабЖД 25 мая 2019 г. Admin Нарушения безопасности на сети дорог 0 15.07.2019 21:23
Сход вагона на ст. Чапаевка СКЖД 7 мая 2019 г. Admin Нарушения безопасности на сети дорог 0 20.05.2019 20:30
=Сход вагонов= Сход вагона на ст. Вязьма МЖД 30 января 2019 г. бабулер20 Нарушения безопасности на сети дорог 0 11.03.2019 14:02

Ответ

Метки
нарушения_уз


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.

СЦБ на железнодорожном транспорте Справочник  Сайт ПГУПС
сцбист.ру сцбист.рф

Лицензия зарегистрирована на scbist.com
СЦБИСТ (ранее назывался: Форум СЦБистов - Railway Automation Forum) - крупнейший сайт работников локомотивного хозяйства, движенцев, эсцебистов, путейцев, контактников, вагонников, связистов, проводников, работников ЦФТО, ИВЦ железных дорог, дистанций погрузочно-разгрузочных работ и других железнодорожников.
Связь с администрацией сайта: admin@scbist.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by NuWiki v1.3 RC1 Copyright ©2006-2007, NuHit, LLC Перевод: zCarot
Advertisement System V2.4