СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть
Вернуться   СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть > Уголок СЦБИСТа > Распоряжения и приказы, стандарты > Документы Укрзалізниці

Документы Укрзалізниці Инструкции, приказы и др. документы Укрзалізниці

Ответ   m.scbist.com - мобильная версия сайта  
 
В мои закладки Подписка на тему по электронной почте Отправить другу по электронной почте Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.12.2012, 23:53   #1 (ссылка)
Crow indian
 
Аватар для Admin


Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 39
Сообщений: 26,612
Поблагодарил: 393 раз(а)
Поблагодарили 5540 раз(а)
Фотоальбомы: 2569
Записей в дневнике: 416
Репутация: 126067
По умолчанию

ЦД-0075 - Методичні рекомендації щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу


ЦД-0075 - Методичні рекомендації щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу, затверджені наказом Укрзалізниці від 25.09.2008 № 415-Ц

Скачать

Цитата:
Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо складання інструкцій з охорони праці
для працівників господарства перевезень,
які виконують маневрову та поїзну роботу

З метою встановлення єдиного порядку щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу, забезпечення вимог охорони праці працівниками під час виконання робіт

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити та ввести в дію з 01.12.2008 Методичні рекомендації щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу, (далі – Методичні рекомендації), що додаються.
2 Начальнику Головного управління перевезень визначити загальний тираж Методичних рекомендацій та передати Управлінню справами їх текст для тиражування.
3 Начальнику Управління справами у термін до 01.12.2008 організувати тиражування Методичних рекомендацій та їх розсилку на залізниці.
4 Начальникам залізниць України:
4.1 Методичні рекомендації довести до відома всіх причетних працівників, організувати їх вивчення та виконання.
4.2 До 01.09.2009 забезпечити переукладання по господарству перевезень інструкцій з охорони праці, що діють на станції, затвердити їх і ввести в дію встановленим порядком.
5 З уведенням у дію Методичних рекомендацій вважати такими, що втратили чинність, Рекомендації про порядок розробки Інструкції з охорони праці для працівників господарства перевезень, затверджені наказом Укрзалізниці від 02.11.1999 № 307-Ц.
6 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника генерального директора Чорного В.В.


Генеральний директор В.О. Мельничук
Цитата:
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Методичні рекомендації щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу (далі – Методичні рекомендації), встановлюють порядок та основні вимоги щодо складання, узгодження, затвердження і введення в дію інструкцій з охорони праці для чергових по залізничній станції, чергових по роз’їзду, чергових станційного поста централізації, диспетчерів маневрових залізничної станції, диспетчерів станційних, чергових по сортувальних гірках, чергових по парку залізничної станції, чергових стрілочного поста, операторів поста централізації, операторів станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів, операторів сортувальної гірки, операторів при маневровому диспетчерові залізничної станції, операторів при черговому по станції, сигналістів, складачів поїздів, регулювальників швидкості руху вагонів, постачальників поїзних документів та інших працівників, які виконують обов’язки за вказаними професіями (далі –інструкції з охорони праці) під час виконання ними маневрової та поїзної роботи.
1.2 Ці Методичні рекомендації поширюються на залізничні станції, дирекції залізничних перевезень, (далі – дирекції), служби залізниць України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У Методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:
­ Закон України «Про охорону праці», Постанова Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ
– НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666
– НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511
­ ДК-003:2005 Класифікатор професій, затверджений наказом Держспоживстандарту України 26.12.05 № 375
­ Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), Випуск 2 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом міністерства праці та соціальної політики України 29.12.04 № 336
­ Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», 2005

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Інструкції з охорони праці є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками господарства перевезень вимоги охорони праці при виконанні ними маневрової та поїзної роботи на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території станції та в інших місцях, де вони виконують покладені на них обов’язки.
3.2 Інструкції з охорони праці повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, на основі яких вони розробляються.
3.3 Інструкції з охорони праці повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове для виконання самими працівниками.
3.4 Порушення працівниками вимог інструкцій з охорони праці повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до них може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством.
3.5 Вивчення працівниками інструкцій з охорони праці забезпечується відповідно начальником станції, начальником дирекції залізничних перевезень згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
3.6 Постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці покладається відповідно на начальника станції, начальника дирекції залізничних перевезень.
3.7 Дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці перевіряється при здійсненні всіх видів контролю.

4 ЗМІСТ І ПОБУДОВА ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1 Зміст і побудова інструкцій з охорони праці повинні відповідати вимогам Положення про порядок розробки інструкцій з охорони праці.
4.2 Кожній інструкції присвоюється назва. У назві інструкцій з охорони праці вказується, для якої професії (виду робіт) вона призначена. Наприклад: «Інструкція з охорони праці для складача поїздів».
Порядковий номер інструкціям з охорони праці присвоюється службами (секторами) охорони праці станції (дирекції).
4.3 Текст інструкцій повинен бути поділений на розділи, всередині яких можуть бути підрозділи. Розділи та підрозділи складаються із пунктів. За необхідності, пункти можуть бути поділені на підпункти.
4.4 Розділи, підрозділи, пункти та підпункти інструкцій повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами.
Розділи нумеруються в межах всієї інструкції, підрозділи – в межах розділів, пункти – в межах розділів і підрозділів, підпункти – в межах пунктів.
За наявності в розділі або підрозділі тільки одного пункту – він не нумерується.
4.5 Вимоги інструкцій з охорони праці викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.
4.6 Інструкції повинні містити такі розділи:
загальні положення;
вимоги безпеки перед початком роботи;
вимоги безпеки під час виконання роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи;
вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
4.7 Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій, ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, може бути включений розділ «Додатки».
4.8 Для наочності окремі вимоги інструкцій з охорони праці можуть бути ілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо.
4.9 Текст інструкцій повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень.
4.10 Примірний зміст інструкції з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу, наведений у Додатку 1.

5 ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

5.1 Інструкції з охорони праці розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою (сектором) охорони праці станції (дирекції).
5.2 Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого штатного розпису відповідно станції (дирекції) з урахуванням вимог ДК-003:2005 «Класифікатор професій», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), Випуск 2 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен».
Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього, в разі зміни назви професії чи впровадження нових видів робіт або професій, затверджується відповідно начальником станції (дирекції).
5.3 Інструкції розробляються незалежно від того є чи нема для тієї чи іншої професії типова інструкція з охорони праці.
5.4 Розробка нових інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень здійснюється згідно з наказом (розпорядженням) керівництва станції (дирекції).
5.5 Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій з охорони праці покладається:
– на станціях позакласних і I класу – на начальника станції;
– на станціях II–V класу – на начальника дирекції залізничних перевезень.
5.6 Для розробки інструкцій з охорони праці створюються робочі групи під керівництвом:
– на станціях позакласних і I класу – головного інженера станції (заступника начальника станції);
– на станціях II–V класу – головного інженера дирекції.
5.7 Проект інструкції з охорони праці, який подається на затвердження, підписується:
– на станціях позакласних і I класу – керівниками (заступник начальника станції, начальник станційного технологічного центру з оброблення поїзної інформації і перевізних документів тощо);
– на станціях II–V класу –заступником начальника відділу перевезень.
Інструкції погоджуються відповідно зі службою (сектором) охорони праці станції (дирекції), юрисконсультом, фахівцями станцій, які відають питаннями технології роботи станції (начальник технічного відділу, інженер-технолог тощо) .
5.8 Інструкції з охорони праці затверджуються і вводяться в дію:
– на станціях позакласних і I класу – наказом начальника станції;
– на станціях II–V класу – наказом начальника дирекції залізничних перевезень.
5.9 Інструкції з охорони праці набувають чинності з дня їх затвердження, якщо інше не передбачене наказом керівника.
5.10 Інструкції вводяться в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), чи до початку роботи нового виробництва після відповідного навчання працівників.
5.11 Контроль за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на станції інструкцій з охорони праці вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також подання відповідної методичної допомоги розробникам покладається на службу (сектор) охорони праці станції (дирекції).

6 РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК І ВИДАННЯ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
6.1 Інструкції з охорони праці, які вводяться в дію наказом начальника станції (дирекції), реєструються службою (сектором) охорони праці станції (дирекції) в Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці в порядку, встановленому:
– на станціях позакласних і I класу –начальником станції;
– на станціях II–V класу – начальником дирекції залізничних перевезень.
6.2 Уведені в дію інструкції з охорони праці видаються (тиражуються) або придбаються у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих місцях) в кількості, яка встановлена робочою групою, що їх розробила.
6.3 Видача інструкцій проводиться службою (сектором) охорони праці відповідно станції (дирекції) з реєстрацією в Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці:
– на станціях позакласних та I класу – керівникам виробничих підрозділів (керівникам робіт);
– на станціях II–V класу – начальникам станції.
6.4 Інструкції з охорони праці видаються працівникам господарства перевезень на руки безпосередніми керівниками виробничих підрозділів (робіт) під розпис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення їм первинного інструктажу.
6.5 У керівника зміни на робочому місці повинен постійно зберігатися комплект діючих інструкцій з охорони праці для всіх професій господарства перевезень.

7 ПЕРЕГЛЯД, ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ТА СКАСУВАННЯ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

7.1 Перегляд інструкцій з охорони праці проводиться у терміни, що визначені державними нормативними актами з охорони праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або виду робіт з підвищеною небезпекою – не рідше одного разу на 3 роки.
7.2 Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених у п.7.1 цих Методичних рекомендацій:
– у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;
– у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;
– за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;
– у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;
– у разі впровадження нових технологій, зміни технологічного процесу або умов праці, а також у разі впровадження нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.
7.3 Якщо на протязі вказаних термінів умови праці працівників не змінилися, тоді наказом (розпорядженням) відповідно начальника станції (дирекції) за згодою зі службою (сектором) охорони праці станції (дирекції) термін дії інструкцій з охорони праці подовжується на наступний термін, про що на першій сторінці інструкцій ставиться відмітка: «Переглянуто, дата та підпис особи, відповідальної за перегляд інструкцій».
7.3 Зміни до інструкцій з охорони праці розробляються, узгоджуються, затверджуються і вводяться в дію у тому ж порядку, що і встановлений для їх розробки.


Начальник Головного
управління перевезень В.С. Алейник
Додаток 1
До п.4.10 Методичних рекомендацій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника станції (дирекції)
«____»___________200__ №_______

Інструкція
з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу
(примірний зміст)
ВСТУП


Залізничний транспорт представляє потенційну небезпеку з точки зору безпеки життєдіяльності. Умови праці працівників господарства перевезень обумовлені підвищеною небезпекою. Постійна робота з рухомим складом в умовах обмеженої зони дій та необхідності багатократного перетинання колій може привести до травмування при недотриманні ними правил безпеки.
Враховуючи це, працівники господарства перевезень повинні бути відповідальними при виконанні роботи й дотриманні правил особистої безпеки. Від ретельного виконання ними посадових обов'язків залежить безпека руху поїздів, життя і здоров'я пасажирів, збереження вантажів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці для чергових по залізничній станції, чергових по роз’їзду, чергових станційного поста централізації, диспетчерів маневрових залізничної станції, диспетчерів станційних, чергових по сортувальних гірках, чергових по парку залізничної станції, чергових стрілочного поста, операторів поста централізації, операторів станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів, операторів сортувальної гірки, операторів при маневровому диспетчерові залізничної станції, операторів при черговому по станції, сигналістів, складачів поїздів, регулювальників швидкості руху вагонів, постачальників поїзних документів та інших працівників, які виконують обов’язки за вказаними професіями (далі – працівники залізничної станції) під час виконання ними маневрової та поїзної роботи.
1.2. На залізничних станціях до маневрової та поїзної роботи входять операції:
1.2.1. Приймання, відправлення та пропуск поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв’язку на станціях і прилеглих до них перегонах, як за нормальних умов дії засобів СЦБ та зв’язку під час руху поїздів, так і у випадках несправності цих засобів;
1.2.2. Приймання, відправлення та пропуск поїздів за умов виконання ремонтно-будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах;
1.2.3. Виконання маневрової роботи;
1.2.4. Інші операції, пов’язані з безпечним і безперешкодним прийманням, відправленням, пропуском поїздів і виконанням маневрів.
1.3 Ці роботи пов’язані з рухом поїздів і відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.
1.4. Зміст і побудова інструкцій з охорони праці, що діють на залізничних станціях, повинні відповідати вимогам Положення про порядок розробки інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).
1.5. До виконання маневрової та поїзної роботи допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію за професією і пройшли в установленому порядку:
1.5.1. Навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі –НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки – відпо¬відно до вимог Переліку посад, при призначенні на які, особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003);
1.5.2. Медичний огляд відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.07.2007 за № 846/14113 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.
1.6. Працівники залізничної станції, в обов'язки яких входить безпосереднє виконання робіт відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), а також робіт, що потребують професійного добору відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554, під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці відпо¬відно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.
1.7. Перед виконанням маневрової та поїзної роботи з рухомим складом безпосередньо на залізничних коліях, а також у разі виконання робіт на залізничних коліях поблизу рухомого складу, під час ліквідації аварійних і нестандартних ситуацій (катастрофи, аварії, стихійне лихо тощо), працівникам залізничної станції проводити цільовий інструктаж з питань охорони праці.
1.8. Перелік професій працівників залізничної станції, яким перед початком зміни проводиться цільовий інструктаж, а також порядок його проведення затверджується наказом начальника залізниці.
1.9. Працівники залізничної станції, які під час виконання маневрової та поїзної роботи пов’язані з експлуатацією електроустановок, повинні мати II групу з електробезпеки.
1.10. Працівники залізничної станції повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці України від 21.01.2004 № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).
Особистий одяг і спецодяг повинен зберігатися окремо в шафах гардеробної, які необхідно утримувати в чистоті та порядку.
Працівники залізничної станції зобов’язані слідкувати за справністю спецодягу, своєчасно здавати його для прання та ремонту.
1.11. Умови праці в службових приміщеннях працівників залізничної станції, що виконують маневрову та поїзну роботу, повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
Робочі місця повинні утримуватися в чистоті та естетичному вигляді і повинні бути забезпеченні питною водою, аптечкою, шафами для зберігання одягу.
У службових приміщеннях чергових по залізничній станції, чергових по роз’їзду, чергових станційного поста централізації повинні бути встановлені прилади управління та контролю за рухом поїздів, у тому числі апаратура автоматизованого робочого місця, що безпосередньо відноситься до роботи чергових по залізничній станції, чергових по роз’їзду, чергових станційного поста централізації.
Розміщення іншого обладнання й апаратури не дозволяється.
1.12.Приміщення колійних постів, стрілочних постів (постів централізації), приміщень чергових по залізничній станції (роз’їздах), які знаходяться у віддалених районах станцій та на примиканнях повинні мати решітки на вікнах, двері з надійними засувами.
Заходи безпеки, яких необхідно дотримуватись працівникам залізничних станцій під час виконання робіт (перевірка вільності колій приймання, відправлення та пропуску поїздів, зустріч (проводжання) поїздів, переведення стрілок тощо), повинні бути зазначені в діючих на станції інструкціях з охорони праці для працівників відповідних професій.
1.13. Працівники залізничної станції повинні знати:
1.13.1. Вплив на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають під час роботи;
1.13.2. Вимоги виробничої санітарії;
1.13.3. Вимоги електробезпеки і пожежної безпеки;
1.13.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку;
1.13.5. Видимі і звукові сигнали, що обумовлюють безпечні умови праці та безпеку руху поїздів;
1.13.6. Знаки безпеки та порядок огородження місць виконання робіт; перелік негабаритних місць;
1.13.7. Безпечні методи роботи;
1.13.8. Правила поводження з машинами та механізмами, устаткуванням, іншими засобами виробництва;
1.13.9. Способи надання першої медичної допомоги;
1.13.10. Місця розташування аптечок першої допомоги та вогнегасників;
1.13.11. Порядок надання оперативної інформації про нещасні випадки та інші надзвичайні події;
1.13.12. Порядок дій в аварійних і нестандартних ситуаціях;
1.13.13. Вимоги охорони праці під час переведення централізованих стрілок за допомогою курбеля та нецентралізованих стрілок під час підготовки маршрутів;
1.13.14. Вимоги охорони праці під час укладання та прибирання гальмових башмаків з рейок;
1.13.15. Вимоги охорони праці під час гальмування вагонів, у т.ч. і з врахуванням атмосферних умов;
1.13.16. Вимоги охорони праці під час чищення стрілочних переводів.
1.14. Працівники станції під час виконання робіт або під час перебування на території станції повинні дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я інших працівників.
1.15. Працівники залізничної станції зобов’язані:
1.15.1. Виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці, інструкцій з експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва;
1.15.2. Користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
1.15.3. Виконувати тільки ту роботу, яка входить в їхні обов’язки або доручену їм роботу керівництвом станції (керівником робіт);
1.15.4. Забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій усіх працівників, які беруть участь у виконані маневрової та поїзної роботи;
1.15.5. Виконувати роботи, пов’язані з маневровою та поїзною роботою, забезпечуючи безпечне застосування пристроїв і механізмів, особисту безпеку, збереження рухомого складу та вантажу;
1.15.6. Виконувати з особливою обережністю маневри з вагонами, що зайняті людьми, негабаритними й небезпечними вантажами, у т.ч. з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали);
1.15.7. Слідкувати за дотриманням габариту навантаження та розвантаження;
1.15.8. Утримувати в справному стані та чистоті необхідний інвентар, матеріали, а також засоби індивідуального захисту;
1.15.9. Виконувати вимоги забороняючих, попереджувальних, вказівних, розпорядчих знаків, написів, сигналів, які подаються машиністами локомотивів, машиністами спеціального самохідного рухомого складу, складачами поїздів і їх помічниками, водіями транспортних засобів.
1.16. Працівники залізничної станції повинні знати й виконувати Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті (ЦУО-0018), вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, не допускати дій, що можуть призвести до пожежі.
Не дозволяється самостійно ремонтувати електроприлади, проводити заміну ламп освітлення та плавких вставок запобіжників.
1.17. Під час виконання роботи працівники залізничної станції повинні дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.
Приймати їжу необхідно тільки в їдальнях, буфетах або спеціально відведених для цього кімнатах, інших місцях, які мають відповідне обладнання.
Перед вживанням їжі необхідно ретельно вимити руки водою з милом.
1.18. Про кожний нещасний випадок потерпілий, працівник залізничної станції, який його виявив, або інша особа – свідок нещасного випадку повинен негайно повідомити чергового по залізничній станції, диспетчера маневрового залізничної станції (станційного диспетчера) або іншу уповноважену особу станції.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Приймати та здавати чергування працівники залізничної станції повинні дотримуючись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку та правил особистої безпеки.
2.2. Перед початком роботи працівники залізничної станції повинні:
2.2.1. Одержати від працівника, який здає зміну, відомості про стан роботи устаткування до моменту приймання чергування;
2.2.2. Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, засоби індивідуального захисту;
2.2.4. Ознайомитися з наявністю та розташуванням рухомого складу на коліях свого району, перевірити надійність його закріплення;
2.2.5. Переконатися у тому, що поїзди та вагони, які стоять на коліях, не виходять за межі граничних стовпчиків, надійно закріплені від самовільного виходу, вагони зчеплені між собою;
2.2.6. Оглянути всі стрілочні переводи, що закріплені за постом, та переконатися в їх справності;
2.2.7. Отримати від працівників, які здають чергування, інформацію про наявність у зоні виконання роботи вагонів, що потребують особливих умов виконання маневрів, а також вагонів, завантажених небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали) й іншими небезпечними вантажами, впевнитися в правильності їх закріплення та огородження;
2.2.8. Оглянути своє робоче місце та підготувати його до роботи;
2.2.9. Переконатися, що всі працівники, які будуть брати участь у маневровій та поїзній роботі, у т.ч. і локомотивна бригада, у повному складі знаходяться на своїх робочих місцях;
2.2.10. Ознайомитися з планом майбутніх маневрів, а також порядком приймання, відправлення та пропуску поїздів; наявними вказівками і розпорядженнями, які стосуються кола їх обов’язків;
2.2.11. Перевірити, чи не має перешкод для пересування вагонів, приймання, відправлення та пропуску поїздів (гальмових башмаків під колесами вагонів тощо);
2.2.12. Перевірити справність сигнальних ліхтарів та іншого сигнального приладдя;
2.2.13. Перевірити згідно з описом у присутності працівників, що здають чергування, наявність інвентаря та гальмових башмаків, впевнитися в їх справності;
2.2.14. Оглянути наявні проходи в міжколійях, впевнитися у відсутності сторонніх предметів, що загрожують безпечному проходу під час виконання операцій і в першу чергу при гальмуванні вагонів;
2.2.15. Перевірити справність дії пристроїв двостороннього паркового зв’язку, станційного радіозв’язку та інших видів зв’язку, які використовуються під час виконання робіт;
2.2.16. Отримати інформацію від працівників, які обслуговують зону роботи та здають чергування, впевнитися особисто в наявності гальмових башмаків під колесами рухомого складу в межах зони гальмування, наявності вагонів, що потребують особливих умов розпуску та огородження;
2.2.17. Перевірити наявність протипожежних засобів;
2.2.18. Переконатися в достатній освітленості робочих місць;
2.2.19. Оформити прийняття зміни записом у журналі здачі – приймання чергування власним підписом та підписом працівника, який її здає.
2.3. Усі виявлені недоліки з питань охорони праці під час приймання чергування відображаються черговим по залізничній станції (диспетчером маневровим залізничної станції, диспетчером станційним) в журналі ступеневого контролю.
2.4. Узимку місця виконання робіт повинні бути очищені від снігу і льоду та посипані протиожеледними матеріалами.
2.5. Складач поїздів, старший черговий стрілочного поста, старший регулювальник швидкості руху вагонів, старший оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів несуть відповідальність за дотримання безпечних прийомів праці відповідно помічником складача поїздів, регулювальником швидкості руху вагонів, черговим стрілочного поста, оператором станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації і перевізних документів, які беруть участь у виконанні операцій з приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрової роботи, під безпосереднім їхнім керівництвом.
2.6. Старший регулювальник, як керівник бригади регулювальників швидкості руху вагонів, зобов’язаний:
2.6.1. Перед розпуском вагонів, встановленим на даній станції порядком, отримати від керівника маневрів інформацію про характер майбутнього розпуску вагонів і довести план роботи регулювальникам швидкості руху вагонів;
2.6.2. Розставити регулювальників швидкості руху вагонів на гальмових позиціях відповідно до обсягу та ритму роботи, ступеня заповнення сортувальних колій.
2.7. Складач поїздів зобов’язаний організувати маневрову роботу так, щоб були забезпечені безпека руху та особиста безпека помічника складача поїздів, інших працівників, які беруть участь у виконанні маневрів.
2.8. Перед початком роботи працівники залізничної станції повинні одягти спецодяг, спецвзуття та сигнальний жилет оранжевого кольору.
2.9. Спецодяг повинен бути справним, щільно застебнутий та не обмежувати рухи, а головний убір не заважав чути звукові сигнали.
2.10. Про виявлені перед початком роботи несправності та недоліки слід повідомити керівника робіт.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Маневрова робота на залізничних станціях залежно від місцевих умов роботи на залізничній станції виконується складачем поїздів або складацькою бригадою (складачем поїздів і його помічником).
3.2. Склад складацької бригади для виконання маневрової роботи визначається наказом начальника залізниці.
3.3. Порядок роботи складача поїздів «в одну особу» встановлюється в місцевих інструкціях про порядок роботи складача поїздів «в одну особу».
Місцеві інструкції затверджуються наказом начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці).
3.4. Робота складача поїздів «в одну особу» дозволяється за наявності радіозв’язку між ним, диспетчером маневровим залізничної станції (черговим по залізничній станції), машиністом маневрового локомотива.
3.5. Працівники постійно повинні мати при собі посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум).
Складач поїздів (помічник складача поїздів), оператор поста централізації, сигналіст, черговий стрілочного поста (старший черговий стрілочного поста) залежно від часу доби повинні мати:
3.5.1. Вдень – жовтий сигнальний прапорець, а при обслуговуванні постів, що пов’язані з прийманням, відправленням і пропуском поїздів, – жовтий і червоний сигнальний прапорці;
3.5.2. Вночі, а у разі поганої видимості і вдень, – ручний сигнальний ліхтар;
3.5.3. Носівну радіостанцію;
3.5.4. Сигнальний свисток;
3.5.5. Особисте посвідчення;
3.5.6. Посвідчення про проведення перевірки знань з питань охорони праці з вкладишем талонів-попередження.
3.6. Складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен мати пам’ятку негабаритних місць.
3.7. Регулювальник швидкості руху вагонів повинен мати:
3.7.1. Носівну радіостанцію;
3.7.2. Сигнальний свисток;
3.7.3. Жовтий прапорець;
3.7.4. Вночі – сигнальний ліхтар (за необхідності);
3.7.5. Особисте посвідчення;
3.7.6. Посвідчення про проведення перевірки знань з питань охорони праці з вкладишем талонів-попередження.
3.8. Сигнальне приладдя повинне утримуватися в чистоті та бути справним.
3.9. Працівники залізничної станції, які беруть участь у приготуванні маршрутів приймання, відправлення та пропуску поїздів і виконують маневрову роботу, повинні вчасно сповіщати через радіозв’язок, гучномовний парковий зв’язок, особисто або через причетних працівників всіх інших станційних працівників, а також працівників інших служб, які виконують на станційних коліях огляд і ремонт рухомого складу, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі, колій та стрілочних переводів, про передбачуване приймання, відправлення або пропуск поїздів, а також виконання маневрової роботи.
3.10. Машиніст локомотива повинен своєчасно подавати сигнали працюючим на коліях при наближенні поїзда, у т.ч. і при наближенні до переїзду та в усіх випадках, коли виникає необхідність забезпечення проїзду з особливою пильністю.
3.11. Під час проведення маневрів сигнал машиністу для руху локомотива подається працівниками залізничної станції тільки після встановлення стрілочного переводу в необхідне положення та виходу працівників до безпечної зони.
3.12. Машиністу локомотива (спеціального самохідного рухомого складу), який виконує маневри, не дозволяється приводити в рух локомотив або спеціальний самохідний рухомий склад без отримання вказівки від керівника маневрів особисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку або сигналу, що подається ручними сигнальними приладами.
3.13. На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів у випадках передачі стрілок з центрального на місцеве управління виїзд на стрілки маневрового локомотива, спеціального самохідного рухомого складу дозволяється тільки за вказівкою або сигналом працівника, на якого покладено переведення цих стрілок.
3.14. У випадках порушення роботи радіозв’язку між машиністом і керівником маневрів, маневрова робота повинна виконуватися складачем поїздів з використанням ручних сигнальних приладів.
3.15. У випадках, коли машиніст через радіозв’язок не отримав відповіді від керівника маневрів або не бачить сигналів, які подає керівник маневрів, машиніст зобов’язаний зупинити состав для з’ясування місця знаходження керівника маневрів і тільки після цього починати рух.
3.16. Перед прийманням, відправленням кожного поїзда, черговий по залізничній станції зобов’язаний припинити маневри з виходом маневрового состава на маршрут приймання (відправлення) поїзда.
3.17. Порядок припинення маневрів, передачі черговим по залізничній станції розпоряджень встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції (ТРА).
3.18. Поїзди та маневрові состави з негабаритними вантажами в межах станції повинні пропускатися спеціально виділеними для цього коліями, які зазначені в технічно-розпорядчому акті.
3.19. Черговий по залізничній станції про проходження поїздів і маневрових составів з негабаритними вантажами попереджає чергових стрілочних постів, інших працівників, що перебувають у зоні маршруту слідування поїзда.
3.20. Локомотивні та складацькі бригади для виконання маневрової роботи закріплюються за певними маневровими локомотивами і маневровими районами станцій.
3.21. У разі обслуговування складачем поїздів (помічником складача поїздів) збірних, вивізних і передатних поїздів, а також направлення його для проведення маневрової роботи на станції дільниці, складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен бути ознайомлений та перевірений на знання технічно-розпорядчого акта відповідної станції та інструкції з охорони праці для складача поїздів (помічника складача поїздів), а також ознайомлений і проінструктований про особливості роботи на станціях дільниці.
В Інструкції з охорони праці для складача поїздів (помічника складача поїздів) зазначаються вимоги щодо дотримання ним вимог охорони праці під час виконання маневрової та поїзної роботи на станціях дільниці.
3.22. Під час виконання робіт на залізничних коліях працівники залізничної станції повинні дотримуватися наступних вимог охорони праці:
3.22.1. До місця роботи та назад після виконання роботи проходити тільки за спеціально визначеними маршрутами службових проходів, які позначаються спеціальними вказівними знаками «Службовий прохід», «Перехід через колії»;
3.22.2. Для переходу через залізничні колії необхідно користуватися пішохідними мостами і тунелями або переходити в спеціально встановлених для цього місцях, що мають настили;
3.22.3. Прямуючи вздовж колії необхідно проходити тільки по узбіччю або посередині міжколійя;
3.22.4. Слідкувати за рухом поїздів, маневрових составів, локомотивів, відчепів вагонів та іншого рухомого складу;
3.22.5. Звертати увагу на можливу наявність у рухомому складі предметів, які виступають за межі габариту рухомого складу, на відкриті двері та борти вагонів, на граничні стовпчики, жолоби гнучких тяг, водовідвідні лотки та колодязі, електроприводи стрілочних переводів, інші пристрої та предмети;
3.22.6. Спостерігати за показаннями світлофорів, положенням стрілочних переводів, звуковими та ручними сигналами, що подаються, орієнтуватися по них про маршрути прямування рухомого складу;
3.22.7. Уважно слухати оголошення по станційному парковому зв’язку;
3.22.8. Звертати увагу на знаки безпеки та на попереджувальне забарвлення, що нанесене на спорудження і пристрої, виконувати вимоги, передбачені цими позначеннями;
3.22.9. У випадку виявлення порушення габариту, обриву проводів контактної мережі чи лінії електропередач, що перетинають залізничні колії, а також звисання з проводів сторонніх предметів, інших відхилень від вимог нормативно – правових актів з питань охорони праці, негайно повідомити про це чергового по залізничній станції, диспетчера маневрового залізничної станції (диспетчера станційного), енергодиспетчера або поїзного диспетчера, охороняти до прибуття аварійної бригади небезпечне місце та вжити заходів, що виключають наближення людей на відстань ближче 10 м до обірваного проводу;
3.22.10. Переходити колії слід тільки під прямим кутом, попередньо переконавшись у відсутності рухомого складу, що наближається до місця переходу по цій колії, на відстані не менше 400 м;
3.22.11. Особливу увагу та обережність необхідно проявляти при виході на колію із службових приміщень, що розташовані на міжколійях, із-за рухомого складу, будівель і споруд, що погіршують видимість рухомого складу, який наближається;
3.22.12. Під час переходу через колію, зайняту рухомим складом, необхідно користуватися тільки справними перехідними площадками вагонів, тунелями, пішохідними мостами тощо;
3.22.13. Під час обходу групи вагонів або локомотива, що стоять на колії, черговим по залізничній станції, операторам поста централізації, сигналістам, регулювальникам швидкості руху вагонів, бригадам складачів поїздів дозволяється переходити колію на відстані від них не менше ніж 3 м, а проходити в просторі між розщепленими вагонами, якщо відстань між ними становить не менше ніж 5 м.
Усім іншим працівникам залізничних станцій і вокзалів дозволяється обходити групи вагонів або локомотиви, що стоять на колії, на відстані від них не менше ніж 5 м, а проходити в просторі між розщепленими вагонами, якщо відстань між ними становить не менше, ніж 10 м;
3.22.14. Під час переходу через колію не дозволяється ставати на рейку, у простір між вістряком і рамною рейкою, між закладкою та вістряком, у жолоби стрілочного переводу та на кінець залізобетонної шпали з ухилом;
3.22.15. Підніматися та сходити з перехідної площадки вагона чи локомотива треба обличчям до вагона (локомотива), тримаючись за поручні.
3.23. Перед тим, як піднятися або зійти з перехідної площадки вагона, необхідно:
3.23.1 Переконатися у справності поручнів, підніжок та настилу;
3.23.2. Впевнитися у відсутності на міжколійї в місці сходу канав і сторонніх предметів;
3.23.3. Переконатися у відсутності на сусідніх коліях на небезпечній відстані рухомого складу, що наближається;
3.24. Не дозволяється проходити всередині колії та по кінцях шпал.
3.25. Якщо працівник іде вздовж колії, по якій в цей час рухається поїзд, одиночний локомотив або виконуються маневри, йому необхідно завчасно відійти в безпечну зону, стати обличчям до поїзда (вагонів, локомотива, дрезини, колійної машини тощо), що рухається, дочекатися проходу (зупинки) рухомого складу і тільки тоді продовжити рух;
3.26. Під час руху поїздів по станції зі швидкістю 120 км/год або менше, а також під час руху маневрових составів, локомотивів, відчепів вагонів слід завчасно відходити в безпечне місце (на узбіччя або міжколійя) на відстань не менше, ніж 2 м від крайньої рейки. Під час руху поїздів зі швидкістю від 120 - 200 км/год необхідно відійти на відстань 5 м від крайньої рейки.
3.27. На зазначені безпечні відстані працівники залізничної станції повинні відійти до появи поїзда не пізніше ніж:
за 1 хвилину – під час руху поїздів до 120 км/год;
за 5 хвилин – під час руху поїздів із швидкостями 120-200 км/год.
3.28. Під час проходження поїзда або маневрового состава, у складі якого є вагони з негабаритними вантажами, працівник залізничної станції повинен перебувати на відстані не менше 2,5 м від крайньої до нього рейки колії, по якій прямують вагони з такими вантажами.
3.29. Не дозволяється переходити колію під вагонами та по автозчепах.
3.30. На станціях з електрифікованими коліями не дозволяється підніматися на опори контактної мережі, наближатися до неогороджених проводів чи частин контактної мережі (включаючи конструкції), що перебувають під напругою, на відстань менше 2 м, а також торкатися до електроустаткування, електрорухомого складу як безпосередньо, так і будь-якими предметами.
3.31. На рухомому складі, що перебуває на електрифікованих коліях, до відключення та заземлення проводів контактної мережі, повітряних ліній та зв’язаного з ними обладнання, що розміщене над цими коліями, не дозволяється:

3.31.1. Підніматися на дах, перебувати або виконувати будь-яку роботу на даху вагонів, контейнерів, тепловозів, електровозів, моторних вагонів дизель- і електропоїздів (огляд даху та обладнання, що розміщені на них тощо);
3.31.2. Відкривати люки (кришки) цистерн, ізотермічних та критих вагонів або виконувати будь-які роботи на них;
3.31.3. Підніматись на вантажі, що завантажені у відкритий рухомий склад, або проводити навантажувальні та розвантажувальні роботи з відкритого рухомого складу, коли самі працівники або пристрої, що вони використовують, можуть під час роботи наближатися на відстань менше 2 м до частин контактної мережі, що перебувають під напругою;
3.31.4. Виконувати роботу на котлі, будці та тендері паровоза;
3.31.5. Проводити замірювання у цистернах кількості нафти, води та інших наливних вантажів;
3.32. Виконувати вищезазначені роботи на рухомому складі дозволяється на спеціально виділених не електрифікованих коліях.
3.33. Якщо обірваний провід або інші частини контактної мережі виходять за габарит наближення споруд або рухомого складу, тоді це місце необхідно огородити, як місце перешкоди, сигналами зупинки.
3.34. Про візуально виявлені під час знаходження на електрифікованих коліях недоліки стану заземлення усіх металевих споруд (мости, опори тощо), на яких закріплені елементи контактної мережі, деталей кріплення ізоляторів контактної мережі на залізобетонних опорах, залізобетонних і неметалевих штучних спорудах, а також заземлення металевих конструкцій, що стоять відокремлено (світлофори, елементи мостів тощо) і які розміщені на відстані менше 5 м у плані від проводів контактної мережі, повітряних ліній, що перебувають під напругою, необхідно негайно повідомити чергового по залізничній станції, диспетчера маневрового залізничної станції.
3.35. Під час закріплення рухомого складу на коліях не дозволяється користуватися гальмовими башмаками:
3.35.1. Із зігнутим полозом;
3.35.2. Із тріщиною в полозі, упорній частині або головці;
3.35.3. Без ручки, опорної частини;
3.35.4. Послабленим кріпленням ручки з головкою або головки з полозом;
3.35.5. Справним але із забрудненим, замасленим чи заледенілим полозом.
3.35.6 Без тавра або з тавром іншого підприємства.
3.36. Не дозволяється застосовувати для гальмування вагонів цеглу, каміння, інші предмети замість гальмових башмаків.
3.37. Під час виконання операцій по закріпленню рухомого складу необхідно дотримуватись наступних правил:
3.37.1. Для гальмування вагонів використовувати тільки справні гальмові башмаки, що мають встановлене тавро;
3.37.2. Виконувати роботу в рукавицях;
3.37.3. Не відвертати свою увагу сторонніми розмовами;
3.37.4. Знаходитися на міжколійях, що обслуговуються;
3.37.5. Укладати гальмові башмаки на рейки тільки після повної зупинки поїзда чи маневрового состава.
3.38. Не дозволяється під час проведення маневрової роботи користуватися мобільним телефоном за умови справної дії усіх інших видів зв’язку.
3.39. Під час виконання операцій з гальмування вагонів необхідно уважно слухати повідомлення по станційному парковому зв’язку про рух відчепів.
3.40. Укладати башмак на рейку необхідно завчасно, знаходячись на безпечній відстані від відчепа, що наближається.
3.41. Башмаки під другі колісні пари вагона або великого відчепу, під колісні пари другого і наступних відчепів, що рухаються, повинні укладатися тільки за допомогою башмаконакладача або вилки для укладання на рейку гальмових башмаків, при цьому вилку потрібно тримати так, щоб при її затисненні або скиданні з головки гальмового башмака від удару вона не стала причиною травми працівника.
3.42. Під час укладання башмака завчасно, з метою запобігання травмування при накочуванні колісної пари вагона на гальмовий башмак, працівник повинен відійти в бік від колії на відстань 2 м від головки ближньої рейки і пройти вздовж колії назустріч руху відчепа чи вагона на відстань 1,5 м.
3.43. Під час проведення зчеплення та розчеплення рухомого складу необхідно:
3.43.1. Роботу із розчеплення і зчеплення вагонів, з’єднання та роз’єднання рукавів виконувати лише в рукавицях;
3.43.2. Перед розчепленням вагонів спочатку перекрити кінцеві крани суміжних вагонів, а потім роз’єднувати з’єднувальні гальмові рукави між вагонами;
3.43.3. Під час зчеплення вагонів спочатку з’єднати рукави, а потім відкрити кінцеві крани;
3.43.4. Перекриття кінцевих кранів повітряної магістралі, з’єднання та роз’єднання з’єднувальних рукавів гальмівної магістралі виконувати лише після повної зупинки вагонів;
3.43.5. Розчеплення автозчепів треба виконувати, перебуваючи збоку від вагона, не заходячи до міжвагонного простору, за допомогою спеціальної рукоятки розчіплювального важеля.
3.44. Під час розпуску составів з гірки розчеплення вагонів необхідно виконувати лише у спеціально обладнаних місцях обмежених знаками «Початок розчеплення» та «Кінець розчеплення».
Розчеплення вагонів на сортувальних гірках виконується за допомогою розчіплювального важеля приводу автозчепу, а у разі його несправності – за допомогою спеціальної вилки-важеля.
У випадку, коли через несправність автозчепу розчепити вагони на гірці неможливо, то відчепи з вагонами із зламаними автозчепами направляють на колії сортувального парку.
3.45. Огляд ланцюжка, валика підйомника автозчепу, розчіпного важеля, перевірка правильності роз’єднання та з’єднання автозчепів тощо, виконується лише після розчеплення та розстановки вагонів на відстань не менше 5 м один від одного, закріплення їх гальмовими башмаками та попередження машиніста локомотива, чергового по залізничній станції або диспетчера маневрового залізничної станції про знаходження складача (помічника складача) поїздів усередині колії.
Рух маневрового локомотива (одиночного або з вагонами) в цьому випадку дозволяється лише після одержання машиністом локомотива особистої команди складача поїздів (помічника складача поїздів) після його виходу з міжвагонного простору на міжколійя або узбіччя колії, попередньо доповівши про закінчення робіт черговому по залізничній станції або диспетчеру маневровому залізничної станції.
3.46. Під час руху маневрового состава біля високих платформ, біля негабаритних та інших небезпечних місць, а також при швидкості руху більше 40 км/год, складачу поїздів і його помічнику не дозволяється знаходитися на підніжках вантажних вагонів і на підніжці пасажирських вагонів при закритих дверях тамбура.
3.47. Вагони, що ремонтуються на станційних коліях, вагони з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали), що стоять на окремих коліях, повинні бути огородженні переносними червоними сигналами, що встановлюються на осі колії на відстані не менше 50 м (на наскрізних коліях – з обох боків, а на тупикових коліях – з боку стрілочного переводу), при меншій відстані – всередині колії навпроти граничного стовпчика.
3.48. При виконанні маневрів складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен:
3.48.1. Виконувати вимоги Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, технічно-розпорядчого акта і технологічного процесу роботи станції (технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях) та інших інструкцій, положень і вказівок, що стосуються роботи складача поїздів (помічника складача поїздів), а також інструкцій з охорони праці, що діють на станції;
3.48.2. Забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій усіх працівників, які беруть участь у виконанні маневрів, щодо безпечних прийомів праці при виконанні робіт;
3.48.3. Чітко та своєчасно подавати сигнали та вказівки, які стосуються маневрових переміщень.
3.49. Складач поїздів в процесі виконання маневрової роботи повинен перевіряти правильність роз’єднання гальмових рукавів помічником складача поїздів, закріплення ним рухомого складу, а також розчеплення вагонів під час розпуску їх із сортувальної гірки.
3.50. Складач поїздів повинен вимагати від свого помічника, машиніста локомотива, чергових стрілочного поста, операторів поста централізації, сигналіста точного виконання всіх правил і положень стосовно проведення маневрової роботи, а також вимог безпеки руху і охорони праці під час їх проведення.
3.51. Під час виконання маневрової роботи складачу поїздів, його помічнику не дозволяється:
3.51.1. Виконувати маневри, будучи не одягненим у спецодяг, сигнальний жилет і без відповідного спецвзуття;
3.51.2. Допускати на робоче місце та зони гальмування вагонів сторонніх осіб;
3.51.3. Підніматись на перехідну площадку, підніжку локомотива, вагона та сходити з них під час руху маневрового состава;
3.51.4. Підніматися на підніжки перехідних площадок вагонів (спеціальні підніжки) та сходити з них на стрілочних переводах, переїздах, у недостатньо освітлених місцях, біля високих пасажирських та вантажних платформ, вантажних складів, у місцях вивантаження навалочних вантажів, а також у зоні розташування негабаритних споруд і інших небезпечних місцях;
3.51.5. Виконувати ремонт автозчепного пристрою (механізму розчіпного приводу, іншого обладнання) або усунення по¬наднормативної різниці висоти осі автозчепу між сусідніми вагонами;
3.51.6. Під час руху маневрового состава заходити в простір між вагонами, переходити на другий бік відчепу вагонів (для роз¬чеплення з протилежного боку) для огляду ланцюга, валика розчіпного важеля, правильного роз'єднання та з'єднання головок автозчепів тощо;
3.51.7. Виконувати розчеплення вагонів у межах стрілочного переводу, гальмових уповільнювачів, негабаритних і небезпечних місцях, у місцях навантаження, вивантаження навалочних і насипних вантажів, настилу переїзду, у місцях встановлення світлофорів;
3.51.8. Виконувати маневрову роботу у разі не стійкого радіозв’язку між складачем поїздів, черговим по станції, машиністом локомотива та у разі унеможливлення застосування ручних сигналів, сигнальних ліхтарів, іншого сигнального приладдя;
3.51.9. Під час проведення маневрів біля високих платформ, будівель і огорож, що розташовані на відстані меншій, ніж установлено габаритом наближення будівель «С», знаходитися на сходинках тамбура пасажирського вагона, якщо двері тамбура не відчинені, а відкидна площадка не відкрита та не закріплена фіксатором;
3.51.10. Знаходитися на спеціальних підніжках вагонів і підніжках локомотивів під час руху біля високих платформ або коліями, що розташовані поряд із спорудами, на яких встановлено знак «Негабаритне місце» або на яких є попереджувальне забарвлення;
3.51.11. При проїзді на підніжці вагона, локомотива відхилятися від вертикального положення (це може призвести до травми);
3.51.12. Проїзд на автозчепах;
3.51.13. Стоячи на платформі чи сидячи на її бортах, а також на гільзах контрштоків паровоза, візках колісних пар, рамі цистерн, інших частинах вагонів, що виступають.
3.52. Як виняток, дозволяється розчеплення вагонів у районі хрестовини та перевідних кривих при облаштуванні настилів на рівні головок рейок.
3.53. Під час виконання маневрової роботи складач (помічник складача) поїздів повинен знаходитись:
3.53.1. У такому місці звідки найкраще видно сигнали, состав, який маневрує, та маршрут його руху;
3.53.2. На маневровому локомотиві – у разі заїзду на колії, що зайняті пасажирськими, вантажно - пасажирськими, людським поїздами і вагонами з небезпечними вантажами для їх перестановки.
3.54. Якщо радіозв’язок з машиністом локомотива, спеціального самохідного рухомого складу відсутній через його несправність, або якщо локомотив не обладнаний маневровим радіозв’язком, складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен знаходитися у такому місці, звідки машиніст або його помічник добре бачить ручні сигнали, що подаються складачем поїздів (помічником складача поїздів) і, за необхідності, вживати заходів до зупинки маневрового состава.
За потреби, складач поїздів (помічник складача поїздів) може залучати для передачі сигналів операторів поста централізації, чергових стрілочного поста, інших працівників згідно з вимогами технічно-розпорядчого акта станції.
3.55. Під час проведення маневрів із великими состава¬ми на кривих ділянках колії або в умовах поганої видимості (туман, заметіль, снігопад тощо) складацька бригада повинна вживати додаткових заходів щодо забезпечення безпеки: частіше подавати сигнали та пе¬редавати вказівки через радіозв'язок або двосторонній пар¬ковий зв'язок.
3.56. Під час виконання маневрів у місцях роботи ремонт¬них бригад (колійних; сигналізації, централізації, блокування та зв’язку; електропостачання), із перетинанням переїздів, біля пасажирських платформ, на коліях вантажних районів, складів палива, вагонних і локомотивних депо, на території заводів і майстерень тощо складацька бригада повинна про¬являти особливу пильність, своєчасно подавати звукові сиг¬нали при наближені состава до людей, які знаходяться на колії ( біля колії) або на платформах, а також попереджати про рух соста¬ва осіб, які завантажують (розвантажують) вагони, ремонтують колії, рухомий склад, тощо.
3.57. Під час руху маневрового состава вагонами вперед один з працівників складацької бригади повинен перебувати на першій за рухом перехідній площадці (тамбурі) чи спеціальній підніжці вантажних вагонів (підніжках, суміщених зі сходами на цистернах, перехідній площадці, підніжці пасажирських вагонів, тамбурі) і стежити:
3.57.1. За показаннями маневрових світлофорів;
3.57.2. Положенням стрілок у маршруті;
3.57.3. Відсутністю перешкод і людей на колії;
3.57.4. Сигналами, що подаються працівниками, які працюють на колії;
3.57.5. Сигналами огородження; сигнальними покажчиками та знаками.
У разі відсутності вищезазначених умов складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен йти по середині міжколійя чи узбіччям колії попереду вагонів, що осаджуються, зі швидкістю не більше 3 км/год.
3.58. У разі поганої видимості колії, несправності або відсутності підніжки й поручнів вагонів (платформи, думпкари, бітумовози, інші вагони), несправності перехідної площадки або закритого тамбуру, складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен йти посередині міжколійя або обочиною попереду вагонів, що осаджуються, на безпечній відстані, постійно тримаючи зв’язок із машиністом локомотива маневрового по радіостанції або візуально.
Швидкість осаджування вагонів у таких випадках не повинна перевищувати 3 км/год.
3.59. Під час руху одиночного локомотива або маневрового состава локомотивом вперед на відстань більше, ніж 1 км, коли в составі відсутні вагони з перехідною площадкою складацькій бригаді дозволяється перебувати на локомотиві.
Під час руху маневрового состава вагонами вперед перший за рухом вагон повинен бути з перехідною площадкою (тамбуром) або спеціальною підніжкою, або це повинна бути порожня платформа, порожній критий вагон для забезпечення проїзду складача поїздів.
3.60. Під час перебування складача поїздів або його помічника на спеціальній підніжці швидкість руху маневрового состава має бути не більше 40 км/год.
3.61. Під час руху на відстань до 1 км складацькій бригаді дозволяється знаходитися на площадці або підніжці локомотива зі сторони машиніста.
3.62. Під час прямування вагонами вперед складач поїздів подає сигнал про початок руху з подальшим виїздом на стрілки лише після одержання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста про готовність стрілок для маневрового переміщення або після того, як переконається, що маневровий світлофор перебуває у відкритому положенні.
3.63. Під час проведення маневрової роботи у місцях загального користування складач поїздів (помічник складача поїздів) зобов’язаний:
3.63.1. Перед пересуванням маневрового состава в місцях навантаження та розвантаження вантажів, переконатися у відсутності будь-яких перешкод для руху і можливій загрозі особистій безпеці;
3.63.2. Маневри з вагонами, з якими не закінчені вантажні операції, виконувати лише після узгодження з розпорядником навантажувально-розвантажувальних операцій.
3.64. Перед розпуском вагонів із сортувальної гірки оператор сортувальної гірки повинен ознайомити усіх працівників ( регулювальників швидкості руху вагонів, складачів поїздів та ін.) з характером майбутнього розпуску вагонів.
3.65. Під час сортування вагонів на сортувальних гірках і витяжних коліях складач поїздів зобов’язаний:
3.65.1. За допомогою двостороннього паркового або інших видів зв’язку постійно інформувати операторів поста централізації, чергових стрілочного поста, регулювальників швидкості руху вагонів, сигналістів про відчепи, які можуть своїм рухом або особливостями вантажу зашкодити безпеці працюючих;
3.65.2. Вагони розчіплювати тільки на спеціально обладнаних місцях, де знаходиться знак «Працювати лише розчіпним важелем».
3.66. Розчеплення вагонів складачем поїздів повинно виконуватися за допомогою розчіпного важеля привода автозчепу, а при його несправності – за допомогою спеціальної вилки - важеля.
Якщо через несправність автозчепів вагони розчепити не можна – такі відчепи направляються на колії сортувального парку для виконання ремонтних робіт.
3.67. Робоча зона складача поїздів і його помічника, який зайнятий розчепленням вагонів на сортувальній гірці і витяжних коліях, повинна бути обладнана настилом, запасом піску і мати достатнє освітлення.
3.68. Місця розчеплення вагонів повинні мати рівну поверхню, ретельно очищену від сміття та сторонніх предметів, шпальні ящики узбіччя земляного полотна в місцях постійного розчеплення вагонів засипаються баластом на одному рівні з поверхнею шпал.
3.69. У робочій зоні складачів поїздів (помічників складача поїздів), зайнятих розчепленням вагонів на сортувальній гірці і витяжних коліях, необхідно встановлювати стелаж для зберігання у доступному місці спеціальних вилок – важелів.
3.70. Під час подавання та забирання вагонів на під’їзні колії складачу поїздів (помічнику складача поїздів) необхідно дотримуватись наступних вимог охорони праці:
3.70.1. Знати порядок обслуговування та організації руху на під’їзній колії;
3.70.2. Переконатися у тому, що навантажувально-розвантажувальні механізми виведені за габарити наближення споруд, на коліях відсутні сторонні предмети, залишки вантажу, а взимку – стрілочні переводи й колія очищені від снігу та льоду;
3.70.3. Подавати сигнал на рух маневрового состава лише після перевірки надійної фіксації воріт, що огороджують в'їзд на під'їзну колію, у відчиненому стані;
3.70.4. Призупинити подачу вагонів на під'їзну колію, повідомивши особу, яка розпоряджається маневровою роботою, та відповідального представника власника під'їзної колії – у разі порушення габариту наближення споруд, габариту вивантаження (навантаження), а також недостатнього освітлення, що не відповідає встановленим нормам;
3.70.5. При переміщенні маневрового состава на під'їзних ко¬ліях вагонами вперед через ворота підприємств, через регульовані і нерегульовані переїзди, а також через негабаритні й небезпечні місця, біля високих платформ – зупинити маневровий состав, зійти з підніжки вагона, визначити умови безпечного руху, пройти переїзд, ворота або небезпечне місце по міжколійю і з безпечного місця дати вказівку машиністу на подальший рух;
3.70.6. Під час виконання маневрової роботи на вантажних фронтах із використанням переїздів (регульованих, нерегульованих) і технологічних проїздів складач поїздів (помічник складача поїздів) повинен бути ознайомлений з місцевою інструкцією про експлуатацію цих переїздів, проїздів, проявляти особливу увагу при перетинанні автомобільних доріг і залізничних колій.
3.71. Відчинення воріт, що огороджують в'їзд на під'їзну колію та надійне закріплення їх у відчиненому положенні, складачем поїздів (помічником складача поїздів) може здійснюватися у виняткових випадках відповідно до умов договору між станцією примикання і підприємством (власником під'їзної колії).
3.72. Маневрова робота на місцях навантаження і розвантаження вантажів на під'їзній колії може виконуватися лише при дотриманні габариту складування розвантажених або підготовлених до навантаження вантажів: при розміщенні вантажу висотою до 1200 мм - на відстані 2 м від зовнішньої гра¬ні головки крайньої рейки, а при більшій висоті - не ближче 2,5 м у разі дотримання умов видимості складача поїздів (помічника складача поїздів).
3.73. Перед прийманням і відправленням поїздів та виконанням маневрів оператори поста централізації, сигналісти, чергові стрілочного поста повинні сповістити всіх станційних працівників, а також працівників інших служб, які виконують роботи на станційних коліях, про наступні пересування.
3.74. Під час приймання, відправлення поїздів чергові стрілочного поста, сигналісти та оператори поста централізації, якщо їм ставиться в обов’язок зустрічати і проводжати поїзди, зобов’язані:
3.74.1. Уважно стежити за станом вагонів, наявністю порушення габариту навантаження вантажів, витіканням наливних вантажів та наявністю залишків реквізитів кріплення вантажів на вагонах, що може загрожувати безпеці працюючих;
3.74.2. У разі виявлення порушень негайно повідомити старшого чергового стрілочного поста або чергового по залізничній станції, а у випадках, що загрожують безпеці руху або життю людей, – вживати заходів до зупинки поїзда.
3.75. Під час перевірки вільності колії приймання (відправлення) поїзда, а також у разі слідування до стрілочних переводів з метою підготовки маневрових маршрутів, маршрутів приймання, відправлення, пропуску поїздів чергові стрілочного поста, оператори поста централізації, сигналісти зобов’язані:
3.75.1. Слідувати службовим маршрутом проходу, по середині міжколійя або узбіччям колії;
3.75.2. Звертати увагу на відсутність перешкод на шляху слідування, а в зимовий період також на наявність снігу та льоду.
3.76 Під час закріплення составів, вагонів черговим стрілочного поста, операторам поста централізації, сигналістам необхідно користуватися тільки справними гальмовими башмаками.
3.77. Під час переміщення гальмових башмаків для закріплення составів поїздів або окремих вагонів кількома башмаками маса їх підіймання і переміщення жінками не повинна перевищувати допустимих норм, встановлених Граничними нормами підіймання та переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.
3.78. Працівники залізничної станції переведення централізованих стрілок курбелем, нецентралізованих стрілок вручну повинні виконувати згідно з вимогами діючих інструкцій і дотриманням вимог охорони праці.
3.79. Під час огляду або обслуговування централізованої стрілки (перевірка вільності та цілісності стрілки при зайнятості на пульті-табло електричної централізації, переведення курбелем, чищення) черговим стрілочного поста (старшим черговим стрілочного поста), оператором поста централізації, сигналістом, черговому по залізничній станції не дозволяється пропускати рухомий склад по цій стрілці до отримання доповіді від них про закінчення робіт і виходу їх з місця виконання робіт.
3.80. У разі переведення нецентралізованих стрілок перевідний важіль має бути встановлений в одне з крайніх положень.
Забороняється залишати перевідний важіль у вертикальному положенні та притримувати ногою противагу і балансирний важіль стрілочного переводу.
3.81. Сигнал про початок маневрових пересувань повинен подаватися тільки після установлення стрілки в потрібне положення, виходу працівника (сигналіста, чергового стрілочного поста чи складача поїздів) в безпечну зону.
3.82. Під час виконання маневрової роботи чергові стрілочного поста, сигналісти та оператори поста централізації зобов’язані:
3.82.1. Чітко та своєчасно передавати машиністу локомотива маневрового, складачу поїздів сигнали та повідомлення;
3.82.2. Не допускати пропуску рухомого складу по розрізаній стрілці;
3.82.3. Під час проведення маневрів на коліях, розташованих на ухилах, дотримуватися запобіжних заходів (встановлення стрілок в ізолююче положення, укладення башмаків під окремі відчепи тощо), що унеможливлюють зіткнення відчеплених вагонів з маневровим составом, а також вихід вагонів на маршрути прямування поїздів чи в інші маневрові райони;
3.82.4. Стежити за тим, щоб вагони, що залишаються на станційних коліях, були зчеплені, в необхідних випадках надійно закріплені від виходу ручними гальмами або гальмовими башмаками.
3.83. Гальмування вагонів регулювальниками швидкості руху вагонів виконується на спеціально обладнаних гальмових по¬зиціях.
3.84. Робочі місця регулювальників швидкості руху вагонів пови¬нні розташовуватися на міжколійях шириною не менше 4800 мм.
3.85. На одній із рейок колії, де працюють регулювальники швидкості руху вагонів, на відстані не менше 25 м від граничного стовпчика колії підгіркового парку повинні бути встановлені башмакоскидачі.
3.86. Башмакоскидачі встановлюються, як правило, в одному створі на кожному пучку сортувальних колій.
3.87. На третій гальмовій позиції механізованих гірок можуть ула-штовуватися башмаконакладачі з дистанційним управлінням.
3.88. Стелажі для гальмових башмаків повинні улаштовувати¬ся на міжколійї прямої ділянки шириною не менше 4800 мм у місцях, узгоджених з начальником станції.
3.89. Розміри стелажів повинні бути:
3.89.1. Ширина — не більше 700 мм (на висоті над рівнем головки рейки – не більше 1100 мм);
3.89.2. Довжина ряду з цих установок (без проходу) – не більше 6000 мм.
Споруди повинні мати попереджувальне забарвлення.
3.90. Для проходу регулювальників швидкості руху вагонів на всіх коліях підгіркового парку, які вони обслуговують, повинні бути обладнані технологічні проходи – розриви між вагонами.
Кож¬ний крайній вагон на цих проходах повинен бути закріплений гальмовими башмаками згідно з нормами.
3.91. У робочій зоні регулювальників швидкості руху вагонів влаштовуються:
3.91.1. Пристрої гучномовного сповіщення;
3.91.2. Стелажі або тумбочки для зберіган¬ня гальмових башмаків і вилок для їх укладання;
3.91.3. Ємності для піску і графітного мастила;
3.91.4. Пристрої для очищення рейок і по¬лозів башмаків від снігу і льоду.
3.92. Старший регулювальник швидкості руху вагонів під час виконання роботи зобов’язаний:
3.92.1. Інформувати регулювальників швидкості руху вагонів про кількість вагонів у відчепах і порядок їх надходження на сортувальні колії;
3.92.2. Здійснювати постійний контроль за роботою регулювальників швидкості руху вагонів та, при потребі, негайно припинити неправильні їхні дії, які можуть призвести до травмування;
3.92.3. Забезпечувати утримання робочих зон і місць у чистоті;
3.92.4. Взимку, а також під час ожеледиці, забезпечувати обов’язкове посипання робочих місць піском або іншими протиожеледними матеріалами.
3.93. Регулювальник швидкості руху вагонів під час виконання роботи зобов’язаний:
3.93.1. Чітко виконувати всі вказівки, які надходять від старшого регулювальника швидкості руху вагонів та керівника маневрів;
3.93.2. До початку розпуску состава займати робочі місця біля колій, які ним обслуговуються;
3.93.3. Уважно стежити за повідомленнями та вказівками, що подаються черговим по сортувальній гірці; за сигналами, які подаються складачем поїздів, черговими стрілочного поста та машиністом локомотива;
3.93.4. Під час гальмування вагонів користуватися лише справними гальмовими башмаками;
3.93.5. Обережно гальмувати вагони, забезпечуючи найбільш повне використання місткості колій і безпечний підхід відчепів до вагонів, що стоять на коліях підгіркового парку.
Під час розпуску з гірки чи з витяжної колії великих відчепів додаткові гальмові башмаки підкладати під колісні пари за допомогою башмаконакладача або спеціальної вилки;
3.93.6. Правильно і завчасно накладати гальмові башмаки на рейку перед відчепами, що рухаються;
3.93.7. Під час заїзду локомотива на колію для з’єднання вагонів за вказівкою складача поїздів або чергового по сортувальній гірці вилучати з-під вагонів гальмові башмаки;
3.93.8. Допомагати за вказівкою старшого регулювальника швидкості руху вагонів регулювальникам швидкості руху вагонів, які обслуговують сусідні колії, при інтенсивному прямуванні відчепів у райони їхньої роботи;
3.93.9. Під час розпуску з гірки великих відчепів і укладання додаткових гальмових башмаків під першу колісну пару другого візка вагонів у відчепі або під першу колісну пару другого та наступних відчепів, що рухаються, виконувати тільки за допомогою спеціальних пристосувань – спеціальної вилки або башмаконакладача;
3.93.10. Під час проходу відчепів, що мають вагони з негабаритними вантажами, відійти на відстань не менше 2,5 м від колії, по якій прямують вагони з такими вантажами;
3.93.11. Під час укладання башмака на рейку зберігати обережність, щоб не бути зачепленим підніжками, відкритими бортами платформ, розчіплювальними важелями вагонів у відчепах, що наближаються;
3.93.12. Башмак слід тримати так, щоб у разі затиснення або скидання з головки рейки від удару колеса вагона, він не травмував працівника;
3.93.13. Під час вилучення заклинених башмаків з-під вагона користуватися спеціальним ломом та аншпугом, при цьому, щоб уникнути ковзання, необхідно під носок лома насипати пісок.
3.94. Під час гальмування вагонів на станційних коліях не дозволяється встановлювати гальмові башмаки:
3.94.1. Безпосередньо перед рейковим стиком (1 м і менше) і на рейковому стику (якщо він не зварений);
3.94.2. Перед хрестовиною стрілочного переводу;
3.94.3. На рамну рейку стрілочного переводу, до якого прилягає вістряк;
3.94.4. На зовнішню рейку кривої.
3.95. Чищення та змащування нецентралізованих стрілочних переводів здійснюється черговими стрілочного поста, які його обслуговують, а централізованих стрілочних переводів – працівниками дистанції колії, з дотриманням вимог охорони праці.
3.96. У період сильних снігопадів працівники залізничної станції залучаються до виконання робіт з очищення колій і стрілочних переводів від снігу лише у другу чергу, після працівників структурних підрозділів колійного господарства.
3.97. До очищення стрілочних переводів і колій взимку допускаються працівники залізничної станції, які пройшли навчання і забезпеченні спецодягом для використання його взимку та яким проведено цільовий інструктаж з охорони праці.
3.98. Працівники залізничної станції, які залучаються до роботи з прибирання снігу, повинні бути забезпечені приміщенням для обігріву та приймання їжі.
3.99. Керівництво працівниками залізничної станції, які тимчасово залучаються на роботи з ліквідації снігових заметів, здійснюють майстри шляхові, бригадири колії або монтери колії, які мають кваліфікацію не нижче третього розряду.
3.100. До початку робіт на коліях, стрілочних переводах керівник робіт (старший групи) зобов’язаний:
3.100.1. Узгодити з черговим по залізничній станції (поїзним диспетчером, черговим по сортувальній гірці) план і черговість майбутньої роботи на централізованих стрілочних переводах;
3.100.2. Провести для працівників, які залучаються до снігоборотьби, інструктаж з питань охорони праці;
3.100.3. Зробити запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі форми ДУ-46 із зазначенням у ньому місця та терміну виконання робіт, а також про оповіщення працівників у разі наближення до місця робіт рухомого складу;
3.100.4. Сповістити про виконання робіт старших груп;
3.100.5. Огородити місце робіт: вдень червоним сигналом; вночі і вдень у разі поганої видимості (туман, хуртовина тощо) – ручним сигнальним ліхтарем з червоним світлом;
3.100.6. Розташувати працівників так, щоб забезпечувалася можливість контролю за їх роботою.
3.101. Черговий по залізничній станції зобов’язаний:
3.101.1. Після узгодження (особисто або по телефону) з керівником робіт або монтером колії, який працює одноосібно, плану робіт на коліях і централізованих стрілочних переводах, попередити локомотивні і складацькі бригади, які працюють на станції, про особливу пильність під час переміщення коліями і стрілочними переводами, де виконуються роботи. У разі необхідності –видати машиністу маневрового локомотива попередження встановленим порядком;
3.101.2. У порядку, зазначеному в інструкції з охорони праці, що діє на станції, інформувати через гучномовний зв’язок працівників, які виконують роботи з очищення стрілочних переводів і колій, про приймання, відправлення або пропуск поїздів, а також передбачуване проведення маневрової роботи, в місцях виконання робіт.
3.102. Керівник робіт зобов’язаний організувати своєчасне і якісне виконання робіт і відповідати за безпеку руху поїздів, дотримання працюючими правил охорони праці.
3.103. Очищення стрілочних переводів і колій, у т.ч. в межах пасажирських платформ, під час ліквідації снігових заметів повинно виконуватися групою працівників залізничної станції у складі двох або більше осіб, один з яких призначається старшим.
3.104. Очищення стрілочних переводів і колій працівниками залізничної станції виконується в перервах між рухом поїздів, маневровими пересуваннями та розпуском вагонів із сортувальних гірок, як правило, в світлий час доби.
3.105. У темний час доби чистити стрілочні переводи і колії дозволяється тільки у випадках крайньої необхідності, що викликана несприятливими метеорологічними умовами (снігопад, хуртовина тощо).
3.106. Робота з чищення та змащування ручних стрілок, а також з очищення їх від снігу повинна виконуватися під керівництвом старшого чергового стрілочного поста чи чергового по залізничній станції.
Про початок і закінчення робіт на стрілочних переводах черговий стрілочного поста повинен доповісти старшому черговому стрілочного поста або черговому по залізничній станції.
3.107. Під час чищення ручних стрілок всередині колії повинен бути встановлений щит жовтого кольору або жердина з прапорцем жовтого кольору – вдень, а вночі – ручний ліхтар з білим вогнем.
Під час очищення централізованого стрілочного переводу між відведеним вістряком та рамною рейкою необхідно закласти спеціальний дерев’яний вкладиш (брусок).
3.108. Під час виконання робіт на стрілках необхідно розташовуватись обличчям у бік очікуваного поїзда правильного напрямку і спостерігати за можливим рухом поїздів у неправильному напрямку.
3.109. Роботи з очищення гіркових і підгіркових колій, стрілочних переводів, проїзної частини переїздів повинні проводитися в період, коли відсутній рух у цьому районі.
3.110. Не дозволяється користуватися несправним інструментом і працювати без рукавиць під час очищення стрілочних переводів, виконувати операції чищення, змащення на стрілочному переводі при включених пристроях електрообігріву та пневмообдування стрілок.
3.111. Виконання робіт на стрілоч¬ному переводі після подачі сигналів про наближення або відправлен¬ня поїзда, а також після подачі сигналу для руху маневрового состава, припиняється.
3.112. У разі виконання оператором поста централізації, черговим стрілочного поста, сигналістом обов'язків з обслуговування залізничного переїзду, очищення проїзної частини переїзду, по якій рухається автотранспорт, слід виконувати у світлий час доби, з попереднім повідомленням чергового по залізничній станції про виконання робіт і за умови, що переїзд закритий ( рух автотранспорту відсутній).
3.113. Не дозволяється виконувати очищення переїзду в темний час доби, а також під час сильних снігопадів, туману і хуртовин.
3.114. Черговому по залізничній станції не дозволяється виконувати маневрову роботу, приймання, відправлення, пропуск поїздів до отримання доповіді від виконавця (керівника) робіт про закінчення роботи з чищення, змащування стрілочних переводів, а також робіт з очищення від снігу стрілочних переводів і колій.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Перед здачею чергування працівники залізничної станції, які виконують маневрову та поїзну роботу, зобов’язані:
4.1.1. Перевірити наявність і справність сигнального приладдя, інвентарю та інструменту;
4.1.2. Підготувати робочі місця, зони обслуговування станційних пристроїв, інвентар та інструмент згідно з вимогами безпеки для зміни, яка заступає на чергування;
4.1.3. Забезпечити виконання завдання чергового по залізничній станції (диспетчера маневрового залізничної станції, диспетчера станційного) щодо приймання, відправлення і пропуску поїздів, виконання маневрової роботи та підготувати умови безпечної роботи зміні, яка заступає на чергування;
4.1.4. Скласти під розпис інвентар, носівну радіостанцію і сигнальне приладдя в спеціально відведені для них місця;
4.1.5. Зняти спецодяг, спецвзуття і скласти його в шафі гардеробної.
Забруднений і пошкоджений спецодяг у разі необхідності потрібно здати в прання, хімочищення або ремонт.
4.2. Про всі порушення виробничого процесу, внутрішнього трудового розпорядку і вимог безпеки, які були помічені під час роботи, і про вжиті заходи щодо їх усунення, працівники повинні записати до журналу ступеневого контролю.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Під час виконання маневрової та поїзної роботи на залізничних станціях можуть виникнути наступні основні аварійні ситуації:
5.1.1. Транспортні події (катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти, порушення);
5.1.2. Розлад або порушення технічних умов кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, що може призвести до загрози безпеки руху і травмування людей;
5.1.3. Загоряння приміщень, рухомого складу, вантажів, яке може призвести до пожежі або вибуху;
5.1.4. Витікання наливних вантажів, витікання або розсипання небезпечних вантажів;
5.1.5. Зупинка транспортного засобу на залізничному переїзді внаслідок його несправностей.
5.2. У разі виникнення аварійної ситуації працівники залізничної станції, які виконують маневрову та поїзну роботу, зобов’язані припинити роботу і негайно сповістити про те, що трапилося, керівнику робіт. Далі виконувати його вказівки.
Під час ліквідації аварійної ситуації необхідно діяти згідно затвердженого плану ліквідації аварій та відповідно до вимог Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом.
5.3. У разі виявлення випадків витікання наливних вантажів, розсипання небезпечних вантажів на коліях станції, в місцях проведення маневрової роботи та гальмування вагонів необхідно негайно доповісти керівнику робіт, огородити місце витікання або розсипання від доступу працюючих і сторонніх осіб.
5.4. У разі виявлення розладу кріплення вантажу та порушення технічних умов необхідно вжити заходів до зупинки поїзда або маневрового состава і негайно доповісти керівнику робіт.
5.5. У випадку зупинки на залізничному переїзді транспортного засобу внаслідок його несправності, працівники залізничної станції повинні повідомити чергового по залізничній станції про випадок.
У разі появи рухомого складу, що рухається залізничними коліями, працівники станції повинні вжити заходів до його зупинки.
5.4. Під час виконання робіт в умовах поганої видимості, туману, заметілі тощо (коли видимість 800 м) необхідно уважно стежити за наближенням рухомого складу, сигналами складачів (помічників складача) поїздів, сигналістів, чергових стрілочного поста та інших працівників, і, при потребі, вживати відповідних заходів.
5.5. У разі одержання попередження про наближення штормового вітру, сильної грози та зливи, піщаних бур, урагану працівники залізничної станції повинні припинити роботи й перейти в укриття, по можливості, в закрите приміщення.
5.6. Під час загоряння, яке може призвести до пожежі або вибуху необхідно:
5.6.1 Негайно сповістити керівника робіт і пожежну охорону, вказавши точне місце виникнення пожежі, її величину;
5.6.2. Організувати евакуацію людей, матеріальних ціннос¬тей, службової документації та зустріч пожежної частини.
5.6.3. Приступити до ліквідації пожежі, використовуючи первинні засоби пожежогасіння і діяти відповідно до вимог Інструкції про порядок дій працівників залізничного транспорту при виявленні та гасінні пожеж (ЦУО-0022);
5.7. Під час гасіння пожежі із застосуванням пінних (вуглекислотних, порошкових) вогнегасників струмінь піни (порошку, вугле¬кислоти) не направляти в бік людей.
У разі попадання піни на незахищені ділянки тіла необхідно стерти її хусткою або іншим матеріалом і змити водяним розчином соди.
5.8. Під час гасіння пожежі із застосуванням вуглекислотних вогнегасників не слід братися рукою за раструб вогнегасника.
5.9. Під час гасіння полум’я піском, совок або лопату не слід піднімати на рівень очей для запобігання попадання в них піску.
5.10. У разі пожежі на електрифікованих ділянках працівникам до зняття напруги не дозволяється наближатися до ліній під напругою й інших частин контактної мережі, а також повітряних ліній на відстань менше 2 м, а до обірваних проводів контактної мережі – на відстань менше 10 м.
Використання води, пінних або повітряно-пінних вогнегасників для гасіння пожежі дозволяється тільки після зняття напруги і заземлення контактної мережі.
5.11. Гасіння палаючих матеріалів, розташованих на відстані більше 7м від контактної мережі, що знаходиться під напругою, можна виконувати будь-якими засобами пожежогасіння без зняття напруги.
У таких випадках необхідно стежити, щоб струмінь води чи пінного розчину не наближався до контактної мережі на відстань менше 2 м.
5.12. Під час загоряння електрообладнання слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.13. У разі наїзду рухомого складу на людину необхідно негайно повідомити керівника робіт, викликати швидку медичну допомогу і вжити заходів до надання потерпілому необхідної допомоги.
5.14 Порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії5.14.1 Механічні травми
Під час отримання механічної травми необхідно зупинити кровотечу, обробити рану перекисом водню, накласти пов’язку. Якщо накладається джгут, необхідно зафіксувати час його накладення. Джгут можна не знімати на протязі двох годин в теплий час року, а в холодний – однієї години.
Під час переломів необхідно накласти шину, яка забезпечує нерухомість пошкоджених частин тіла. Для цього можна використовувати дошки і бинт.
Під час відкритих переломів необхідно до накладання шини перев’язати рану.
Під час розтягнення зв’язок необхідно накласти на місце розтягнення тугу пов’язку і холодний компрес. Під час вивихів кінцівку фіксують нерухомою в тім положенні, яке вона прийняла після травми, на область суглобу накладають холодний компрес.
При всіх видах механічних травм постраждалого необхідно доставити в медичний заклад.
5.14.2. Електротравми
У випадках ураження електричним струмом працівник, який надає допомогу, повинен:
а) звільнити потерпілого від дії електричного струму (вимкнути напругу, перерубати провід тощо), дотримуючись заходів безпеки і не доторкуючись до постраждалого голими руками, поки він знаходиться під дією струму;
б) оцінити стан потерпілого;
в) викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;
г) визначити послідовність застосування засобів першої допомоги, при необхідності використати підручні засоби при наданні допомоги;
д) виконати необхідні заходи щодо спасіння потерпілого в залежності від терміновості (відновлення прохідності дихальних шляхів, проведення штучного дихання, зовнішнього масажу серця);
ж) вжити заходів для транспортування потерпілого до найближчої лікарні.
У разі ураження струмом високої напруги або блискавкою постраждалого, незважаючи на відсутність ознак життя, можна повернути до життя. Якщо постраждалий не дихає, потрібно негайно застосувати штучне дихання і одночасно масаж серця. Штучне дихання і масаж серця робиться до тих пір, поки не відновиться природне дихання або до прибуття лікаря.
Після того, як потерпілий прийде до свідомості, необхідно на місце електричного опіку накласти стерильну пов’язку і прийняти заходи з усунення можливих під час падіння механічних пошкоджень (ударів, переломів). Потерпілого від електротравми незалежно від його почуття і відсутності скарг слід направити в медичний заклад.
5.14.3 Термічні опіки
У разі опіків першого ступеня (спостерігається тільки почервоніння і невелике опухання шкіри) слід змочити обпечене місце міцним розчином марганцевокислого калію.
У разі опіків другого ступеня (утворюються пухирі, які наповнені рідиною) потрібно накласти на обпечене місце стерильну пов’язку. Не потрібно змащувати обпечене місце жиром і мазями, розкривати або проколювати пухирі.
У випадках важких опіків слід на обпечені місця накласти стерильну пов’язку і негайно відправити постраждалого в медичний заклад. Не можна змащувати обпечене місце жиром або мазями, відділяти пригорілі до шкіри частини одягу. Потерпілого необхідно вдосталь напоїти гарячим чаєм.
5.14.4 Опіки кислотами і лугом
У разі опіків кислотами обпечену ділянку тіла потрібно обмити водою із додаванням в неї соди, крейди, зубного порошку, магнезії, також необхідно вдосталь полити обпечене тіло чистою водою.
У разі опіків їдкими лугами потрібно облити обпечену ділянку тіла водою, яка підкислена оцтом або лимонною кислотою або обмити водою, вдосталь поливаючи обпечене місце.
5.14.5 Травми очей
У разі поранення ока гострими або колючими предметами, а також пошкодженнях ока під час сильних ударів, потерпілого слід терміново направити в медичний заклад. Предмети, які потрапили в очі, непотрібно виймати із ока, щоб ще більше не пошкодити його. На око накласти стерильну пов’язку.
У разі попадання пилу або порошкоподібної речовини в очі, промити їх слабким струменем проточної води.
У разі опіків хімічними речовинами необхідно відкрити віки і добре промити очі протягом 10-15 хвилин слабим струменем проточної води, після чого потерпілого відправити в медичний заклад.
У разі опіків очей гарячою водою, парою промивання очей не рекомендується. Очі закривають стерильною пов’язкою і постраждалого направляють в медичний заклад.
5.14.6 Отруєння
У разі отруєння недоброякісними харчовими продуктами необхідно викликати у потерпілого штучне блювання і промити шлунок, даючи йому випити велику кількість (до 6-10 склянок) теплої води, підфарбованою марганцевокислим калієм або слабкого розчину питної соди. Потім напоїти молоком і дати випити 1-2 пігулки активованого вугілля.
У разі отруєння кислотами необхідно ретельно промити шлунок водою і дати потерпілому нейтралізуючі засоби, молоко, сирі яйця.
Під час отруєння газами потерпілого необхідно винести із приміщення на свіже повітря або влаштувати в приміщенні протяг, відкривши вікна і двері. Під час зупинки дихання і серцевої діяльності приступити до штучного дихання і масажу серця.
У всіх випадах отруєння потерпілого необхідно направити в медичний заклад.
5.14.7 Обмороження
Обмороження виникає тільки при тривалому впливі холоду, при стиканні тіла з холодним металом на морозі, з рідким і стисненим повітрям або сухою вуглекислотою, при підвищеній вологості і сильному вітрі при не дуже низькій температурі повітря. Частіше зазнають обмороження пальці ніг і рук, а також ніс, вуха, щоки.
Розрізняють чотири ступені відмороження:
- перший ступінь – побіління шкіри, яка при зігріванні набуває синюшного або темно-червоного забарвлення, в зоні ураження спостерігається невелика припухлість;
- другий ступінь – крім явищ, які властиві відмороженню першого ступеня, на ураженій ділянці шкіри з’являються пухирі, наповнені прозорою і кров’янистою рідиною;
- третій ступінь – омертвіння відмороженої частини шкіри і підшкірної клітковини, яке настає через декілька днів після відмороження;
- четвертий ступінь – омертвіння всіх шарів м’яких тканин і кісток.
Першу медичну допомогу потрібно почати із загального і місцевого зігрівання. Потерпілому дають гарячий чай, каву. На частину тіла, що побіліла (руки, ніс, вуха, ноги), треба накласти теплоізолюючі пов’язки (ватно-марлеві, шерстяні тощо).
Після накладення пов’язок необхідно забезпечити нерухомість переохолоджених кінцівок.
У жодному разі не можна розтирати відморожену ділянку тіла снігом, бо при цьому посилюється охолодження і травмуються тканини; не варто змащувати її також йодом або будь-яким жиром.
Необхідно пам’ятати, що одяг і взуття з обморожених частин тіла знімати треба дуже обережно. Якщо це зробити неможливо, потрібно розпороти ножем ту частину одягу або взуття, які є перешкодою у доступі до уражених ділянок тіла.
У всіх випадах обмороження потерпілого необхідно направити в медичний заклад.
5.15. У разі одержання працівником травми, потрібно організувати надання йому медичної допомоги і, повідомивши про випадок травмування чергового по залізничній станції (керівника робіт), діяти згідно з його вказівкою.


Керівник робіт (заступник начальника
станції, начальник СТЦ тощо) підпис
__________________
Если не можете скачать файл... / Наше приложение ВКонтакте / Какими программами открывать скачанное? | Распоряжения 1
Admin вне форума   Ответить с цитированием 12
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦД-ЦЕ-ЦШ-0074 - Методичні рекомендації щодо складання карт освітленості, чутності гучномовного зв’язку і стійкого радіозв’язку Admin Документы Укрзалізниці 0 18.12.2012 23:51
=УЗ ЦД= ЦД-0048 - Регламент дій працівників господарства перевезень, пов’язаних з рухом поїздів, в аварійних і нестандартних ситуаціях, затверджений наказом Укрзалізниці від 25.12.2002 № 661-Ц Admin Документы Укрзалізниці 0 17.12.2012 22:52
=УЗ ЦД= ЦД-0047 - Положення про технічне навчання працівників господарства перевезень, затверджене наказом Укрзалізниці від 23.12.2002 № 650-Ц Admin Документы Укрзалізниці 0 17.12.2012 22:51
Положення про застосування талонів-попереджень з охорони праці для працівників Вінницької дистанції сигналізації та зв’язку Південно-Західної залізниці Admin Документы Укрзалізниці 0 17.12.2012 15:01
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких Admin Документы Укрзалізниці 0 17.12.2012 14:56

Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.

СЦБ на железнодорожном транспорте Справочник  Сайт ПГУПС
сцбист.ру сцбист.рф

Лицензия зарегистрирована на scbist.com
СЦБИСТ (ранее назывался: Форум СЦБистов - Railway Automation Forum) - крупнейший сайт работников локомотивного хозяйства, движенцев, эсцебистов, путейцев, контактников, вагонников, связистов, проводников, работников ЦФТО, ИВЦ железных дорог, дистанций погрузочно-разгрузочных работ и других железнодорожников.
Связь с администрацией сайта: admin@scbist.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by NuWiki v1.3 RC1 Copyright ©2006-2007, NuHit, LLC Перевод: zCarot
Advertisement System V2.4